TO 8 - UTBK Saintek 2022

Daftar: 17 Jan, 00:00 - 24 Jan 2022, 22:00 Ujian: 19 Jan, 09:00 - 24 Jan 2022, 23:59 4.884

TPS 8 - UTBK 2022
  • 79 soal - 105 menit
TKA Saintek 8 - UTBK 2022
  • 58 soal - 90 menit