TO 7 - UTBK Saintek 2021

Daftar: 12 Jan, 04:00 - 24 Jan 2021, 18:00 Ujian: 20 Jan, 06:00 - 24 Jan 2021, 23:59 1.397

TPS 7 - UTBK 2021
  • 80 soal - 105 menit
TKA Saintek 7 - UTBK 2021
  • 60 soal - 90 menit