TO 13 - UTBK Saintek 2021

Daftar: 28 Feb, 18:00 - 14 Mar 2021, 18:00 Ujian: 10 Mar, 09:00 - 14 Mar 2021, 23:59 572

TPS 13 - UTBK 2021
  • 80 soal - 105 menit
TKA Saintek 13 - UTBK 2021
  • 60 soal - 90 menit